• Consultes: 99
  • Descàrregues: 46

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
11 2
   
2015
10 5
   
2014
15 10
   
2013
37 18
   
2012
26 11
Download: 89224.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
33 19
   
Estats Units
18 2
   
Xina
10 3
   
Mèxic
7 5
   
Costa Rica
4 4
   
Argentina
5 3
   
França
4 2
   
Perú
3 1
   
Guatemala
4 0
   
Regne Unit
2 2
   
Àustria
2 1
   
Altres
7 4
Download: 89224.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.