@article{Garriga:89416,
   author    = "Garriga, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre
           de Documentació i Experimentació en Ciències (CDEC)) and
           Pigrau, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre
           de Documentació i Experimentació en Ciències (CDEC)) and
           Sanmartí, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre
           de Documentació i Experimentació en Ciències (CDEC))",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Cap%20a%20una%20pr%C3%A0ctica%20de%20projectes%20orientats%20a%20la%20modelitzaci%C3%B3&sc=1&ln=ca">Cap
           a una pràctica de projectes orientats a la
           modelització</a>",
}