@article{Giampietro:89417,
   author    = "Giampietro, Mario (Institut de Ciència i Tecnologia
           Ambientals)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20depend%C3%A8ncia%20de%20l%E2%80%99energia%20f%C3%B2ssil%20i%20el%20nostre%20futur%20energ%C3%A8tic&sc=1&ln=ca">La
           dependència de l’energia fòssil i el nostre futur
           energètic</a>",
}