@article{89563,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Reestructuraci%C3%B3%20Sala%20monografies%20de%20la%20Biblioteca%20de%20Ci%C3%A8ncies%20Socials&sc=1&ln=ca">Reestructuració
           Sala monografies de la Biblioteca de Ciències Socials</a>",
   year     = "2012",
   note     = "Aquestes tasques es van portar a terme del 26 al 30 de
           març de 2012",
}