@article{publicacions::89583,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=25%20anys%20de%20publicacions%20Facultat%20de%20Ci%C3%A8ncies%20Pol%C3%ADtiques%20i%20de%20Sociologia&sc=1&ln=ca">25
           anys de publicacions: Facultat de Ciències Polítiques i de
           Sociologia</a>",
   year     = "2011",
}