@article{89639,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
           de la Comunicació and Ràdio 4 and Laboratori de
           Produccions Sonores de Ficció i Entreteniment (2010-2011 :
           Bellaterra, Catalunya)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Aula%20de%20contes%20/&sc=1&ln=ca">Aula
           de contes /</a> un programa de Ràdio 4 realitzat pels
           alumnes de la Facultat de Comunicació de la Universitat
           Autònoma de Barcelona",
   year     = "2011",
   note     = "8 programes especials del programa "Fora d'hores" de Ràdio
           4 produït pel "Laboratori de Produccions Sonores de Ficció
           i Entreteniment" de la Llicenciatura de Comunicació
           Audiovisual de la UAB",
}