@article{89641,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Pol%C3%ADtica%20institucional%20d%27acc%C3%A9s%20obert%20de%20la%20Universitat%20Aut%C3%B2noma%20de%20Barcelona&sc=1&ln=en">Política
           institucional d'accés obert de la Universitat Autònoma de
           Barcelona</a>",
   year     = "2012",
   note     = "Aprovada pel Consell de Govern el 25 d’abril de 2012,
           acord 46/2012",
}