@article{89642,
   author    = "Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Catalana)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Diccionari%20de%20sin%C3%B2nims%20de%20frases%20fetes%20/&sc=1&ln=ca">Diccionari
           de sinònims de frases fetes /</a> M. Teresa Espinal.",
   year     = "2006",
   note     = "Aquesta versió digital no inclou el CD-ROM que conté la
           versió impresa.",
}