@article{Arbonès:89657,
   author    = "Arbonès, Jordi",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20censura%20sobre%20les%20traduccions%20a%20l%27%C3%A8poca%20franquista&sc=1&ln=ca">La
           censura sobre les traduccions a l'època franquista</a>",
   year     = "1995",
}