@article{Arbonès:89660,
   author    = "Arbonès, Jordi",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Encara%20m%C3%A9s%20reflexions%20sobre%20aspectes%20pr%C3%A0ctics%20de%20la%20traducci%C3%B3&sc=1&ln=en">Encara
           més reflexions sobre aspectes pràctics de la
           traducció</a>",
   year     = "1996",
}