@article{EstaúniFerrer:89681,
   author    = "Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
           Comunicació Audiovisual) and Estaún i Ferrer, Santiago
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) and Mas
           Parera, M. Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
           l'Educació) and Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de
           Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Juvenile%20perception%20of%20advertising%20from%20audiovisual%20processing%20to%20advertising%20response&sc=1&ln=ca">Juvenile
           perception of advertising : from audiovisual processing to
           advertising response</a>",
}