@article{89753,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Arquitectura%20de%20les%20titulacions%20de%20grau%20i%20de%20postgrau%20el%20model%20UAB%20/&sc=1&ln=ca">Arquitectura
           de les titulacions de grau i de postgrau : el model UAB
           /</a> acord del Consell de Govern de 29 de setembre de
           2005.",
   year     = "2005",
}