@article{89754,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Pla%20d%27acci%C3%B3%20per%20a%20la%20igualtat%20d%27oportunitats%20per%20a%20les%20persones%20amb%20discapacitat%20a%20la%20Universitat%20Aut%C3%B2noma%20de%20Barcelona%202011-2015%20aprovat%20pel%20Consell%20de%20Govern%20en%20la%20sessi%C3%B3%20del%2017%20de%20novembre%20de%202010&sc=1&ln=ca">Pla
           d'acció per a la igualtat d'oportunitats per a les persones
           amb discapacitat a la Universitat Autònoma de Barcelona
           2011-2015 : aprovat pel Consell de Govern en la sessió del
           17 de novembre de 2010</a>",
   year     = "2010",
}