@article{Añaños:89767,
   author    = "Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
           Comunicació Audiovisual) and Mas Parera, M. Teresa
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Historia%20conceptual%20de%20la%20atenci%C3%B3n%20conjunta&sc=1&ln=ca">Historia
           conceptual de la atención conjunta</a>",
}