@article{Solà:89790,
   author    = "Solà, Carolina (Catalunya. Generalitat. Departament de
           Territori i Sostenibilitat) and Ordeix, Marc (Museu
           Industrial del Ter. Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis)
           and Pou-Rovira, Quim (Museu Industrial del Ter. Centre
           d'Estudis dels Rius Mediterranis) and Sellarès, Núria
           (Museu Industrial del Ter. Centre d'Estudis dels Rius
           Mediterranis) and Queralt, Aida (United Research Services
           Espa˜na, S.L.) and Bardina, Mònica (Catalunya.
           Generalitat. Departament de Territori i Sostenibilitat) and
           Casamitjana, Anna (Catalunya. Generalitat. Departament de
           Territori i Sostenibilitat) and Munné, Antoni (Catalunya.
           Generalitat. Departament de Territori i Sostenibilitat) and
           Agència Catalana de l'Aigua",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Longitudinal%20connectivity%20in%20hydromorphological%20quality%20assessments%20of%20rivers%20The%20ICF%20index%20a%20river%20connectivity%20index%20and%20its%20application%20to%20Catalan%20rivers&sc=1&ln=ca">Longitudinal
           connectivity in hydromorphological quality assessments of
           rivers. The ICF index : a river connectivity index and its
           application to Catalan rivers</a>",
}