@article{Ordeix:89818,
   author    = "Ordeix, Marc (Museu Industrial del Ter. Centre d'Estudis
           dels Rius Mediterranis) and Pou-Rovira, Quim (Museu
           Industrial del Ter. Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis)
           and Sellarès, Núria (Museu Industrial del Ter. Centre
           d'Estudis dels Rius Mediterranis) and Bardina, Mònica
           (Catalunya. Generalitat.Departament de Medi, Territori i
           Sostenibilitat) and Casamitjana, Anna (Catalunya.
           Generalitat.Departament de Medi, Territori i Sostenibilitat)
           and Solà, Carolina (Catalunya. Generalitat.Departament de
           Medi, Territori i Sostenibilitat) and Munné, Antoni
           (Catalunya. Generalitat.Departament de Medi, Territori i
           Sostenibilitat) and Agència Catalana de l'Aigua",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Fish%20pass%20assessment%20in%20the%20rivers%20of%20Catalonia%20%28NE%20Iberian%20Peninsula%29%20A%20case%20study%20of%20weirs%20associated%20with%20hydropower%20plants%20and%20gauging%20stations&sc=1&ln=ca">Fish
           pass assessment in the rivers of Catalonia (NE Iberian
           Peninsula). A case study of weirs associated with hydropower
           plants and gauging stations</a>",
}