@article{Vilches:89830,
   author    = "Vilches, Lorenzo (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=8%20a%C3%B1os%2C%208%20temas%20de%20Ruta%20Presentaci%C3%B3n%20del%20n%C3%BAmero%20de%20RUTA&sc=1&ln=en">8
           años, 8 temas de Ruta. Presentación del número de
           RUTA</a>",
}