@article{RicartCasadevall:89854,
   author    = "Ricart Casadevall, Sandra (Universitat de Girona.
           Departament de Geografia)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Ressenyes&sc=1&ln=ca">Ressenyes</a>",
}