@article{Girbau:90079,
   author    = "Santaló, Lluís Antoni and Girbau, Joan, 1942-
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Matemàtiques) and Universitat Autònoma de Barcelona.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Llu%C3%ADs%20Antoni%20Santal%C3%B3%20discurs%20llegit%20a%20la%20cerim%C3%B2nia%20d%27investidura%20celebrada%20al%20sal%C3%B3%20de%20sessions%20de%20l%27Ajuntament%20de%20Girona%20el%20dia%2013%20de%20juny%20de%20l%27any%201986&sc=1&ln=ca">Lluís
           Antoni Santaló: discurs llegit a la cerimònia
           d'investidura celebrada al saló de sessions de l'Ajuntament
           de Girona el dia 13 de juny de l'any 1986</a>",
   year     = "1986",
   note     = "Investidura 13/06/1986. Padrí: Joan Girbau Badó",
}