@article{90114,
   author    = "Igareda, Noelia (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Ciència Política i Dret Públic) and
           Universitat Autònoma de Barcelona . Observatori per a la
           Igualtat",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Guia%20per%20a%20la%20prevenci%C3%B3%20i%20atenci%C3%B3%20en%20cas%20de%20viol%C3%A8ncia%20de%20g%C3%A8nere%20a%20la%20Universitat%20Aut%C3%B2noma%20de%20Barcelona&sc=1&ln=ca">Guia
           per a la prevenció i atenció en cas de violència de
           gènere a la Universitat Autònoma de Barcelona</a>",
   year     = "2011",
   note     = "Document elaborat per la Dra. Noelia Igareda, professora
           del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la
           UAB, per encàrrec de l’Observatori per a la Igualtat",
}