@article{90128,
   author    = "Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
           Comunicació Audiovisual) and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Experi%C3%A8ncies%20docents%20innovadores%20de%20la%20UAB%20en%20ci%C3%A8ncies%20experimentals%20i%20tecnologies%20i%20en%20ci%C3%A8ncies%20de%20la%20salut%20cap%20a%20l%27Espai%20Europeu%20d%27Educaci%C3%B3%20Superior%20%28EEES%29&sc=1&ln=ca">Experiències
           docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i
           tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai
           Europeu d'Educació Superior (EEES)</a>",
   year     = "2008",
}