@article{90129,
   author    = "Martínez González, Maite coord. (Universitat Autònoma
           de Barcelona. Departament de Psicologia Social) and
           Añaños, Elena, coord. (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
           l'Educació) and Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat
           d'Innovació Docent d'Educació Superior ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Experi%C3%A8ncies%20docents%20innovadores%20de%20la%20UAB%20en%20ci%C3%A8ncies%20socials%20i%20en%20ci%C3%A8ncies%20humanes%20cap%20a%20l%27Espai%20Europeu%20d%27Educaci%C3%B3%20Superior%20%28EEES%29&sc=1&ln=en">Experiències
           docents innovadores de la UAB en ciències socials i en
           ciències humanes : cap a l'Espai Europeu d'Educació
           Superior (EEES)</a>",
   year     = "2008",
}