@article{90132,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Infraestructura%20tecnol%C3%B2gica%20i%20sistemes%20d%27informaci%C3%B3%20%5BInforme%20de%20la%20Societat%20de%20la%20Informaci%C3%B3%202010%5D&sc=1&ln=ca">Infraestructura
           tecnològica i sistemes d'informació [Informe de la
           Societat de la Informació 2010]</a>",
   year     = "2010",
   note     = "Aquest document es complementa amb dos informes més: 1.
           Administració electrònica: full de ruta i estat 2010 on es
           detallen les diferents iniciatives que conformen el projecte
           d’implantació de l’Administració-e a la UAB, incloent
           una visió global, una descripció de cada iniciativa o
           subprojecte i un full de ruta per al seu desenvolupament i
           posada en marxa. 2. Aplicacions i eines: desplegament i
           resultats que descriu totes les accions i eines de caràcter
           institucional que s’han posat a l’abast de la comunitat
           universitària, així com els resultats de la seva
           utilització.",
}