@article{MéndeziNavarro:90150,
   author    = "Méndez i Navarro, Anna (Universitat Autònoma de
           Barcelona)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Ensenyar%20i%20aprendre%20coneixements%20gramaticals%20al%20voltant%20de%20la%20frase%20una%20experi%C3%A8ncia%20a%20cicle%20inicial&sc=1&ln=ca">Ensenyar
           i aprendre coneixements gramaticals al voltant de la frase :
           una experiència a cicle inicial</a>",
}