@article{Biblioteca:90183,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20Biblioteca%20al%20servei%20de%20la%20doc%C3%A8ncia%20i%20la%20recerca&sc=1&ln=ca">La
           Biblioteca al servei de la docència i la recerca</a>",
   year     = "2015",
}