@article{90303,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Exposici%C3%B3%20divulgativa%20del%20nou%20servei%20PUC%20%28Pr%C3%A9stec%20Universitari%20Consorciat%29&sc=1&ln=ca">Exposició
           divulgativa del nou servei PUC (Préstec Universitari
           Consorciat)</a>",
   year     = "2012",
   note     = "El PUC és un servei de préstec universitari consorciat
           entre les biblioteques del CBUC (UB, UAB, UPC, UPF, UdL,
           UdG, URV, UOC i BC). Aquest servei gratuït permet als
           usuaris d'una biblioteca del CBUC tenir en préstec llibres
           i documents d'una altra biblioteca del CBUC. Exposició
           realitzada per la Biblioteca de Ciències Socials el maig de
           2012. Instal·lació de l'exposició presencial a càrrec de
           Josep Vicens-i-Planagumà",
}