@article{Ferrer-Suay:90661,
   author    = "Ferrer-Suay, Mar (Universitat de Barcelona. Departament de
           Biologia Animal) and Pujade, Juli, 1960- (Universitat de
           Barcelona. Departament de Biologia Animal)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Contribucions%20al%20coneixement%20dels%20Charipins%20de%20Catalunya%20%28Insecta%2C%20Hymenoptera%29&sc=1&ln=en">Contribucions
           al coneixement dels Charipins de Catalunya (Insecta,
           Hymenoptera)</a>",
}