@article{90661,
   author    = "Ferrer-Suay, Mar (Universitat de Barcelona. Departament de
           Biologia Animal) and Selfa, Jesús (Universitat de
           València. Departament de Zoologia) and Pujade, Juli, 1960-
           (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal)
           and Ribes, Antoni",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Contribucions%20al%20coneixement%20dels%20Charipins%20de%20Catalunya%20%28Insecta%2C%20Hymenoptera%29&sc=1&ln=ca">Contribucions
           al coneixement dels Charipins de Catalunya (Insecta,
           Hymenoptera)</a>",
}