@article{Viñolas:90664,
   author    = "Viñolas, Amador (Museu de Ciències Naturals de Barcelona)
           and Muñoz, Josep (Museu de Ciències Naturals de Barcelona)
           and Soler, Joaquim (Museu de Ciències Naturals de
           Barcelona)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Noves%20o%20interessants%20citacions%20de%20cole%C3%B2pters%20per%20al%20Parc%20Natural%20del%20Montseny%20i%20per%20a%20la%20pen%C3%ADnsula%20Ib%C3%A8rica%20%28Coleoptera%29%20%284a%20nota%29&sc=1&ln=ca">Noves
           o interessants citacions de coleòpters per al Parc Natural
           del Montseny i per a la península Ibèrica (Coleoptera) (4a
           nota)</a>",
}