@article{90667,
   author    = "Mederos-López, Jorge L. (Museu de Ciències Naturals de
           Barcelona. Departament d’Artròpodes) and Mata Casanova,
           Noel (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia
           Animal) and Pujade, Juli, 1960- (Universitat de Barcelona.
           Departament de Biologia Animal)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Fenolog%C3%ADa%20anual%20y%20actividad%20nictemeral%20de%20los%20Hymenoptera%20%28Insecta%29%20en%20un%20bosque%20mixto%20mediterr%C3%A1neo&sc=1&ln=ca">Fenología
           anual y actividad nictemeral de los Hymenoptera (Insecta) en
           un bosque mixto mediterráneo</a>",
}