@article{Guardiola:90670,
   author    = "Guardiola, Moisès (Universitat de Barcelona. Departament
           de Biologia Vegetal) and Molero, Julià (Universitat de
           Barcelona. Facultat de Farmàcia. Laboratori de Botànica)
           and Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Biociències. Unitat de Botànica) and López
           Alvarado, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Biociències Unitat de Botànica) and Ríos, Ana
           I. (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de
           Biociències Unitat de Botànica) and Bagaria, Guillem
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca
           Ecològica) and Carreras i Raurell, Jordi (Universitat de
           Barcelona. Departament de Biologia Vegetal)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Noves%20aportacions%20al%20coneixement%20de%20la%20flora%20vascular%20de%20les%20comarques%20meridionals%20de%20Catalunya%20IV&sc=1&ln=ca">Noves
           aportacions al coneixement de la flora vascular de les
           comarques meridionals de Catalunya. IV</a>",
}