Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol - Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern ; Universitat Autònoma de Barcelona. Consell Social
 
  • Consultes: 265
  • Descàrregues: 94

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
6 1
   
2015
4 1
   
2014
15 2
   
2013
109 34
   
2012
131 56
Download: 90867.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
89 85
   
Estats Units
64 0
   
Xina
37 3
   
Rússia
26 0
   
Ucraïna
14 1
   
Malàisia
6 0
   
Tailàndia
3 0
   
Corea del Sud
1 2
   
Indonèsia
3 0
   
França
3 0
   
Filipines
2 0
   
Altres
17 3
Download: 90867.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.