@article{Ginovart:90973,
   author    = "Ginovart, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya.
           Departament de Matemàtica Aplicada III) and Blanco, Mónica
           (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de
           Matemàtica Aplicada III) and Portell, Xavier (Universitat
           Politècnica de Catalunya.) and Enginyeria Agroalimentària
           i Biotecnologia and Ferrer-Closas, Pol (Escola Superior
           d'Agricultura de Barcelona)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Modelizaci%C3%B3n%20basada%20en%20el%20individuo%20una%20metodolog%C3%ADa%20atractiva%20para%20el%20estudio%20de%20biosistemas&sc=1&ln=ca">Modelización
           basada en el individuo : una metodología atractiva para el
           estudio de biosistemas</a>",
}