@article{91184,
   author    = "Església Catòlica and Església Catòlica. and Biblioteca
           de Catalunya. UAB Ms. 23",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Sacramentari-martirologi&sc=1&ln=ca">Sacramentari-martirologi</a>",
   year     = "1000",
   note     = "Localització: Barcelona, Biblioteca de Catalunya, UAB Ms.
           23",
}