@article{91195,
   author    = "Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 35",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Recull%20factici%20de%20fragments%20manuscrits%20lit%C3%BArgics%20procedents%20de%20relligadures%2C%20s%20XII-XIV&sc=1&ln=ca">Recull
           factici de fragments manuscrits litúrgics procedents de
           relligadures, s. XII-XIV</a>",
   year     = "1101",
   note     = "Localització: Barcelona, Biblioteca de Catalunya, UAB Ms.
           35",
}