@article{91196,
   author    = "Felip, rei d'Espanya and Biblioteca de Catalunya. UAB Ms.
           36",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Privilegi%20reial%20de%20Felip%20IV%20de%20Castella%20per%20a%20la%20redotaci%C3%B3%20del%20Monestir%20de%20la%20Encarnaci%C3%B3n%2C%20de%20Madrid&sc=1&ln=ca">Privilegi
           reial de Felip IV de Castella per a la redotació del
           Monestir de la Encarnación, de Madrid</a>",
   month    = "set",
   year     = "1664",
   note     = "Localització: Barcelona, Biblioteca de Catalunya, UAB Ms.
           36",
}