@article{91242,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca
           d'Humanitats",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Fons%20Ana%20Simon%20exposici%C3%B3%20realitzada%20amb%20motiu%20de%20la%20cessi%C3%B3%20del%20seu%20fons%20personal%20a%20la%20Biblioteca%20d%27Humanitats&sc=1&ln=ca">Fons
           Ana Simon : exposició realitzada amb motiu de la cessió
           del seu fons personal a la Biblioteca d'Humanitats</a>",
   year     = "2012",
   note     = "Fotografies de l'exposició organitzada a la Biblioteca
           d'Humanitats durant el maig de 2012.",
}