@article{FeixasCondom:91286,
   author    = "Feixas Condom, Mónica (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Pedagogia Aplicada) and Codó i Olsina, Eva
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Filologia Anglesa i de Germanística) and Universitat
           Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en
           Educació Superior",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Ensenyant%20en%20angl%C3%A8s%20a%20la%20universitat%2C%20una%20experi%C3%A8ncia%20compartida&sc=1&ln=en">Ensenyant
           en anglès a la universitat, una experiència
           compartida</a>",
   year     = "2008",
}