@article{RibasiSeix:91288,
   author    = "Ribas i Seix, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Didàtica de la Llengua i la Literatura, i de
           les Ciències Socials) and Bigas, Montserrat (Universitat
           Autònoma de Barcelona. Departament de Didàtica de la
           Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) and
           Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Didàtica de la Llengua i la Literatura, i de
           les Ciències Socials) and Milian, Marta (Universitat
           Autònoma de Barcelona. Departament de Didàtica de la
           Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) and
           Bonil, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les
           Ciències Experimentals) and Màrquez, Conxita (Universitat
           Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la
           Matemàtica i de les Ciències Experimentals) and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació
           Docent en Educació Superior",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Coordinaci%C3%B3%20entre%20assignatures%20i%20implicaci%C3%B3%20de%20l%27alumnat&sc=1&ln=ca">Coordinació
           entre assignatures i implicació de l'alumnat</a>",
   year     = "2008",
}