@article{CampàiGuillem:91290,
   author    = "Campà i Guillem, Àngels (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
           and Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació
           Docent en Educació Superior",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=PELEU%20Portafolis%20europeu%20de%20lleng%C3%BCes%20per%20a%20l%27ensenyament%20universitari&sc=1&ln=ca">PELEU.
           Portafolis europeu de llengües per a l'ensenyament
           universitari</a>",
   year     = "2008",
}