@article{CurelliGotor:91291,
   author    = "Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de
           Germanística) and Capdevila i Batet, Montserrat
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Filologia Anglesa i de Germanística) and Cuartero Torres,
           Néstor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Filologia Anglesa i de Germanística) and Llinàs i Grau,
           Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Filologia Anglesa i de Germanística) and Universitat
           Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en
           Educació Superior",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Acci%C3%B3%20directa%20per%20millorar%20les%20condicions%20d%27aprenentatge%20dels%20estudiants%20de%20primer%20Curs%20de%20gram%C3%A0tica%20descriptiva%20de%20l%27angl%C3%A8s&sc=1&ln=ca">Acció
           directa per millorar les condicions d'aprenentatge dels
           estudiants de primer. Curs de gramàtica descriptiva de
           l'anglès</a>",
   year     = "2008",
}