@article{de-la-Mota:91294,
   author    = "de-la-Mota, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Espanyola) and Marquina, Montserrat
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Filologia Espanyola) and Rovira, Pere (Universitat Autònoma
           de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació
           Docent en Educació Superior",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Curs%20interactiu%20i%20multim%C3%A8dia%20destinat%20a%20l%27aprenentatge%20aut%C3%B2nom%20de%20la%20pros%C3%B2dia&sc=1&ln=ca">Curs
           interactiu i multimèdia destinat a l'aprenentatge autònom
           de la prosòdia</a>",
   year     = "2008",
}