@article{de-la-Mota:91294,
   author    = "de-la-Mota, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Espanyola) and Marquina, Montserrat
            (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Filologia Espanyola) and Rovira, Pere (Universitat
           Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
           and Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació
           Docent en Educació Superior ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Curs%20interactiu%20i%20multim%C3%A8dia%20destinat%20a%20l%27aprenentatge%20aut%C3%B2nom%20de%20la%20pros%C3%B2dia&sc=1&ln=en">Curs
           interactiu i multimèdia destinat a l'aprenentatge autònom
           de la prosòdia</a>",
   year     = "2008",
}