@article{PuigvertiPlanagumà:91295,
   author    = "Puigvert i Planagumà, Gemma (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de
           l'Edat Mitjana) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Millora%20de%20la%20metodologia%20docent%20i%20de%20l%27avaluaci%C3%B3%20de%20l%27aprenentatge%20en%20l%27assignatura%20Llat%C3%AD%20i%20Cultura%20Cl%C3%A0ssica&sc=1&ln=ca">Millora
           de la metodologia docent i de l'avaluació de l'aprenentatge
           en l'assignatura Llatí i Cultura Clàssica</a>",
   year     = "2008",
}