000091836 001 __ 91836
000091836 005 __20160415102508.0
000091836 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:91836
000091836 035 __ $9 articleid $a 18878687v5n3p189
000091836 041 __ $a cat
000091836 100 __ $a Alberch i Calm, Pau $u Universitat Autònoma de Barcelona
000091836 245 1_ $a Aproximació a l’estudi de l’estructura negativa CSP-Est 12 del jaciment prehistòric de la Caserna de Sant Pau del Camp (Barcelona)
000091836 520 3_ $a Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, JIA (3as : 5-7 de mayo 2010 : Universitat Autònoma de Barcelona). Sesión 13. Sesión de pósters libres.
000091836 520 3_ $a These last years the preventive archaeological excavations in Catalonia (Spain), allowed a great volume of documentation of prehistoric sites inside the subsoil of the Barcelona city. These sites often offers a re- currently documentation of negative structures (pits or similar), that are mostly stuffed by sediments formed by biotic and abiotic materials, product of a different complex processes (both tafonomic and social), that are very difficult to explain archaeologically without an interdisciplinary study of the primary social utilization of these prehistoric structures. Our study is a new contribution to the global revision of the Bronze age site “Caserna de la guardia civil de Sant Pau del Camp” in Barcelona city. That project being done by the group of archaeological research SAPPO (Dept. of Prehistory, UAB).
000091836 520 3_ $a Les excavacions preventives han permès una gran documentació d'assentaments d'hàbitat a l'aire lliure en el subsòl de Barcelona, dels quals molt sovint es documenten les estructures negatives (cubetes, sitges, fons de cabana, ...). Aquest tipus d'estructures es documenten majoritàriament amb farcits formats per sediments al costat de materials biòtics i abiòtics, fruit de processos complexos (tant tafonòmics com socials) que molt rarament proporcionen informació sobre les utilitzacions primàries d'aquestes estructures. No obstant això l'estudi especialitzat i interdisciplinari de la morfologia i dels materials pot permetre una aproximació global tant de l'estructura com a un nivell més general a l'assentament. Aquest estudi és una nova aportació a la revisió global dels nivells del Bronze del jaciment de Sant Pau del Camp de Barcelona que està realitzant el grup de recerca SAPPO del Departament de Prehistòria de la UAB.
000091836 546 __ $a Català
000091836 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000091836 599 __ $a recerca
000091836 653 1_ $a Late Bronze age
000091836 653 1_ $a Catalonia
000091836 653 1_ $a Negative Structures
000091836 653 1_ $a Interdisciplinary studies
000091836 653 1_ $a Bronze antic
000091836 653 1_ $a Catalunya
000091836 653 1_ $a Estructures negatives
000091836 653 1_ $a Estudi interdisciplinar
000091836 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000091836 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000091836 700 __ $a López i Garriga, Elisabeth $u Universitat Autònoma de Barcelona
000091836 700 __ $a Marín Castro, Dioscorides $u Universitat Autònoma de Barcelona
000091836 773 __ $g Vol. 5, Núm. 3 (2011), p. 189-197 $t Estrat crític $x 1887-8687
000091836 856 40 $p 9 $s 162696 $u http://ddd.uab.cat/pub/estcri/estcri_a2011v5n3/estcri_a2011v5n3p189.pdf
000091836 973 __ $f 0189 $l 197 $n 3 $v 5 $x estcri_a2011v5n3 $y 2011
000091836 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b ESTCRI