@article{AlberchiCalm:91836,
   author    = "Alberch i Calm, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona)
           and López i Garriga, Elisabeth (Universitat Autònoma de
           Barcelona) and Marín Castro, Dioscorides (Universitat
           Autònoma de Barcelona)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Aproximaci%C3%B3%20a%20l%E2%80%99estudi%20de%20l%E2%80%99estructura%20negativa%20CSP-Est%2012%20del%20jaciment%20prehist%C3%B2ric%20de%20la%20Caserna%20de%20Sant%20Pau%20del%20Camp%20%28Barcelona%29&sc=1&ln=ca">Aproximació
           a l’estudi de l’estructura negativa CSP-Est 12 del
           jaciment prehistòric de la Caserna de Sant Pau del Camp
           (Barcelona)</a>",
}