@article{RocaiGirona:92257,
   author    = "Roca i Girona, Jordi (Universitat Rovira i Virgili.
           Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social)
           and Soronellas Masdeu, Montserrrat (Universitat Rovira i
           Virgili. Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
           Social) and Bodoque Puerta, Yolanda (Universitat Rovira i
           Virgili. Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
           Social)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Migraciones%20por%20amor%20diversidad%20y%20complejidad%20de%20las%20migraciones%20de%20mujeres&sc=1&ln=ca">Migraciones
           por amor : diversidad y complejidad de las migraciones de
           mujeres</a>",
}