@article{Alerm:92532,
   author    = "Alerm, Llorenç (Mataró Energia Sostenible S.A. (MESSA))",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Aprofitant%20cada%20engruna%20de%20calor%20el%20Tub%20Verd%20de%20Matar%C3%B3&sc=1&ln=ca">Aprofitant
           cada engruna de calor : el Tub Verd de Mataró</a>",
}