000092595 001 __ 92595
000092595 005 __20151119123746.0
000092595 024 8_ $9 artpubuab $9 driver $a oai:ddd.uab.cat:92595
000092595 035 __ $9 articleid $a 15788946v12n2p89
000092595 041 __ $a eng
000092595 100 __ $a Muntanyola Saura, Dafne $u University of California, San Diego (UCSD)
000092595 245 1_ $a La decisió artística i les seves condicions de producció : parlant amb un equip de rodatge
000092595 242 01 $a Decision-making and its conditions for production : talking to a TV crew
000092595 520 3_ $a Em proposo destriar les condicions de producció de la mirada televisiva. La meva tasca sociològica en estudiar les pràctiques i decisions artístiques rau en fer explícits els contextos socials d’aquesta activitat professional. Expliquem aquesta pràctica tant discursiva com pragmática a partir d’una anàlisi de contingut temàtic de 20 entrevistes a participants d’un rodatge televisiu. Amb l’aplicació del programa ATLAS.ti, s’han definit les pràctiques socials que constitueixen el motor de reproducció de la distinció social. Aquesta anàlisi qualitiativa m’ha permès concretar operadors teòrics polivalents com són habitus i capital (Bourdieu, 1979; 1994; 1998), sovint massa ambigus per a ser emprats empíricament. La font de legitimitat de les decisions artístiques prové d’un tipus d’habitus artístic, que hem anomenat habitus televisiu. La dimensió relacional i instrumental del rodatge passa a un segon pla pels entrevistats. En definitiva, contractes de dependència que s’amaguen mitjançant l’exercici de la violència simbòlica quotidiana configuren les identitats professionals del món de la televisió.
000092595 520 3_ $a My aim is to explain the production conditions of a TV crew. My sociological task is to study the practices and artistic decision-making in order to make explicit the social contexts of this activity. I will explain these discursive and pragmatic practices with the thematic content analysis of 20 interviews to participants of a TV production set. Thanks to the ATLAS.ti I defined the social practices that make the reproduction of social distinction possible. Qualitative analysis has made polivalent terms such as habitus and capital (Bourdieu, 1979; 1994; 1998), otherwise too ambiguous to be applied empirically, more specific. The legitimacy of artistic decision-making arises from a type of artistic habitus, which we defined as the “TV habitus”. The interviewees consider the relational and instrumental dimension of the shooting process as secondary. Therefore, contracts of dependency hidden by symbolic violence in everyday life shape their professional identity.
000092595 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. $u http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
000092595 546 __ $a Anglès
000092595 599 __ $a recerca
000092595 653 1_ $a Habitus televisiu
000092595 653 1_ $a Camp
000092595 653 1_ $a Principi de distinció
000092595 653 1_ $a Decisió artística
000092595 653 1_ $a Television habitus
000092595 653 1_ $a Field
000092595 653 1_ $a Distinction principle
000092595 653 1_ $a Artistic decision
000092595 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000092595 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000092595 773 __ $g Vol. 12, Núm. 2 (julio 2012), p. 89-109 $t Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social $x 1578-8946
000092595 856 40 $p 21 $s 253609 $u http://ddd.uab.cat/pub/athdig/athdig_a2012m7v12n2/athdig_a2012m7v12n2p89.pdf
000092595 973 __ $f 0089 $l 109 $m julio $n 2 $v 12 $x athdig_a2012m7v12n2 $y 2012
000092595 980 __ $a ARTPUB $b QUITUAB $b UAB $b ATHDIG