@article{MuntanyolaSaura:92595,
   author    = "Muntanyola Saura, Dafne (University of California, San
           Diego (UCSD))",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20decisi%C3%B3%20art%C3%ADstica%20i%20les%20seves%20condicions%20de%20producci%C3%B3%20parlant%20amb%20un%20equip%20de%20rodatge&sc=1&ln=ca">La
           decisió artística i les seves condicions de producció :
           parlant amb un equip de rodatge</a>",
}