@article{92971,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de treball de
           Suport a la Docència i la Recerca del Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=L%27acc%C3%A9s%20obert%20i%20els%20grups%20de%20recerca&sc=1&ln=ca">L'accés
           obert i els grups de recerca</a>",
}