@article{93577,
   author    = "Serra i Casals, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Servei de Llengües) and Taula Rodona Internacional TRI-CLIL
           (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Estrat%C3%A8gies%20per%20ensenyar%20en%20catal%C3%A0%20a%20la%20universitat%20fomentant%20el%20pluriling%C3%BCisme&sc=1&ln=ca">Estratègies
           per ensenyar en català a la universitat fomentant el
           plurilingüisme</a>",
   year     = "2012",
}